მენიუ დახურვა

ტორაცენტეზის ნაკრები

ტორაცენტეზის კომპლექტი განკუთვნილია პლევრის ან პერიტონეუმის ღრუებიდან ნებისმიერი პათოლოგიური სითხის მოსაცილებლად.

კომპლექტში შემავალი სპეციალური ნემსები ადვილად აღწევს მუცლის ან გულმკერდის კედელში. ნემსის გამოყენება ზრდის პაციენტის უსაფრთხოებას.

Bჩანთის დიდი ზომა იძლევა სითხეების შეგროვების საშუალებას სამმხრივი დამჭერის ან დაუბრუნებელი სარქვლის მეშვეობით.
შპრიცის დგუშის ყოველი მოძრაობა ამცირებს სითხის მოცულობას პაციენტის სხეულში, რომელიც პირდაპირ ჩანთაში გადადის.
შემგროვებელი ჩანთა აღჭურვილია ონკანით, რომელიც შესაძლებელს ხდის ასპირირებული სითხის განადგურებას.
ნაკრები არის ერთჯერადი და სტერილიზებული EO-თი.